Välkommen till GDPR Meetup – vad hinner du egentligen med på 72 timmar?

Posted by:

Välkommen på GDPR-frukost Meetup!

Den nya Data Protection Regulation från EU säger att ett dataintrång måste rapporteras inom 72 timmar. Så långt är allt klart. Utmaningen vi nu står inför är att vara redo med rutiner på vad som ska hinnas med på de 72 timmarna.

– Var upptäcktes intrånget?
– Vilka delar av verksamheten drabbas och kan skadas?
– Kan intrånget spridas till andra delar?
– Har vi någon action plan för att täppa till säkerhetshålet?

Utan ett loggverktyg eller en SIEM-lösning som samlar in information om säkerhetshändelser i din miljö data är det i princip omöjligt att formulera en överblick över intrånget och rapportera det. Än mindre sätta in åtgärder för att lösa problemet.

Under mötet berättar och diskuterar vi om hur du kan upptäcka händelser i realtid och förbereda dig för ett eventuellt intrång.

Spendera dina 72 timmar på omedelbar avhjälpning och snabb rapportering till de drabbade.

Michael Albek har arbetat inom SIEM området i mer än tio år och han kommer att krydda presentationsdelen med flera verkliga intrång som han arbetat med.

Infoware bjuder på frukost!

Talare: Ulf Stider, Infoware och Michael Albek, SecureDevice

Tisdag 8 maj 2018
8:30 – 1
0:00

Se mer information här!

0